Los Angeles, 11. siječnja 2017.

Konzularni dani GK Los Angeles 2017.

San Pedro – Croatian Cultural Center 510 West 7th, San Pedro, CA

od 13:30 do 16:30 sati

 • 18. siječnja
 • 22. veljače
 • 22. ožujka
 • 19. travnja
 • 31. svibnja
 • 13. rujna
 • 25. listopada
 • 15. studenoga
 • 13. prosinca

 

San Jose – Croatian Catholic Parish “St. Mary of Assumption“ 901 Lincoln Ave, San Jose, CA

od 12:00 do 16:00 sati

 • 5. veljače
 • 30. travnja
 • 11. lipnja
 • 10. rujna
 • 5. studenoga

 

Sacramento – Croatian American Cultural Center, 3730 Auburn Blvd, Sacramento, CA 95821

od 10:00 do 14:00 sati

 • 29. travnja
 • 10. lipnja

 

San Francisco - mjesto održavanja će se naknadno objaviti

od 10:00 do 15:00 sati

 • 4. veljače
 • 9. rujna
 • 4. studenoga

 

San Diego mjesto i vrijeme održavanja će se naknadno objaviti

 • 5. ožujka

 

Houston – Croatian Consulate 1415 Congress Street, Suite 300, Houston, TX

od 10:00 do 14:00 sati

 • 11. ožujka

 

Austin - mjesto i vrijeme održavanja će se naknadno objaviti

od 10:00 do 14:00 sati

 • 12. ožujka

 

Dallas –mjesto i vrijeme održavanja će se naknadno objaviti

 • 10. ožujka

 

Phoenix –  2331 W. Alameda Dr., Tempe , AZ

od 10:00 do 13:00 sati

 • 8. travnja
 • 14. listopada

 

Seattle – Seattle Center,305 Harrison Street, Seattle, WA 98109

od 10:00 do 13:00 sati

 • 1. listopada