Zagreb, 09. rujna 2019.

Objava Javnog natječaja za prijavu programa/projekata organizacija hrvatskog iseljeništva u prekomorskim i europskim državama radi ostvarenja financijske potpore za 2019. godinu

 

  1. Tekst Javnog natječaja (PDF)
  2. Obrazac opisa programa/projekta (word)
  3. Obrazac proračuna programa/projekta (excel)
  4. Obrazac životopisa voditelja programa/projekta (word)
  5. Obrazac izjave o partnerstvu (word)